โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ปี 2562
รพ.บำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก โดยมีกิจกรรมระดมพลทั้ง เจ้าหน้าที่ และแม่บ้านของ รพ. รณรงค์ทำความสะอาดส้วมตึกผู้ป่วยนอก และซ่อมบำรุงส้วมของตึกผู้ป่วยในของ รพ.โดยทีมช่างของ รพ. ประจำปี 2562 ในเดือน พย. นี้ มีผู้เข้าร่วม 25 ท่าน โดยประมาณ และมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวการใช้ส้วมแก่ประชาชนผู้มารับบริการที่ รพ.ด้วย ทรงกลด น้อยโพนทอง … ผู้รายงาน (25/11/62) จพ. สาธารณสุขชำนาญงาน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
Online