โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก ปี 2562
รพ.บำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก ในเดือน พย. 62 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมระดมพลทั้ง จนท. และแม่บ้านของ รพ. ร่วมทำความสะอาดห้องส้วม ของตึกผู้ป่วยนอก และดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุงห้องน้ำของตึกผู้ป่วยในของ รพ. และมีการประชาสัมพันธ์การใช้ส้วมที่ถูกต้อง ให้ผู้มารับบริการได้รับทราบ ทรงกลด น้อยโพนทอง ผู้รายงาน จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
Online