โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ 2562  นพ.ณพัฒพงศ์  เพชรโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ทำกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562  โดยการทำความสะอาดห้องน้ำโรงพยาบาล พร้อมทั้งติดสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
Online