โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 19 พ.ย.62 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จัดรณรงค์การทำความสะอาดส้วมสาธารณะ
Event info
Start date: November 30, 1999
End date: November 30, 1999
Organization: โรงพยาบาลวัดโบสถ์
Online