โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงฃลา จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างส้วมโลก วันที่ 19 พ.ย.63
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์ล้างส้วมโลก ในวันที่ 19 พ.ย.62 บริเวณห้องผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยในและบรรยายให้ความรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องส้วมสาธารณะ ให้กับผู้มารับบริการบริเวณลาน ผู้ป่วยนอก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online