โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลังเขา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลังเขา ดำเนินการดูแลปรับปรุง และทำความสะอาดส้อม เพื่อความสะอาดและหน้าเข้าให้ได้มาตรฐาน
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: สา
Online