โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเต็ง
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเต็ง ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 รณรงค์วันส้วมโลก โดยการร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย โดยการติดตามการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกวัน และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องให้กับผู้มารับบริการ
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online