โรงพยาบาลหนองนาคำ จัดกิจกรรมวันส้วมโลก 2019
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลหนองนาคำ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันทำความสะอาดห้องส้วมผู้ป่วยนอก และห้องส้วมเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลหนองนาคำ เนื่องในวันส้วมโลก 2019
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online